Update 28-12-2022

Relaas

Het afgelopen jaar was voor ons als burgerinitiatiefnemers van BhS opnieuw intensief en druk. Dankzij onder meer jullie steun, de verschillende verzoeken voor lezingen en de tentoonstelling in Centre Céramique. Het concept van BhS leeft, en is geen vroegtijdige dood gestorven zoals we eind vorig jaar even vreesden. Nu de jaarwisseling nadert en 2023 voor de deur staat, willen nog even in ogenschouw nemen wat mede dankzij jullie in 2022 gerealiseerd werd. 

Nadat we eind vorig jaar de gedrukte versie van BhS met zo’n 250 personen uit ons persoonlijk netwerk konden delen en we ook veel positieve reacties uit het land ontvingen, werden we na een tweetal presentaties voor geïnteresseerde enaren in de Timmerfabriek en de Masters in Wyck verrast de spontane ondersteuning van de burgernetwerken Céramique, Wyck, Maartenspoort, Heugemerveld en van Ondernemend Wyck. En met een welkome financiële steun van het Wyckfonds werden nog eens vijfhonderd BhS boekjes gedrukt en verspreid onder alle raadsleden en de buurten. Wij mochten vaststellen dat mond op mond reclame in de bevolking en media aandacht in De Limburger, de visie steeds populairder werd. Ook tijdens de verkiezingen werd ons initiatief steeds bekender en de coalitiepartijen besproken. 

In een gesprek met de nieuwe directeur van Centre Céramique, werd voorgesteld een expositie in te richten. Dat vergde van ons de nodige inspanningen – wij zijn immers geen museumcuratoren – maar het leidde nu tot een uniek burgertentoonstellingsinitiatief met ook verschillende bijdragen van amateur station- en spoormaquettebouwers waar we behoorlijk op zijn. De tentoonstelling BhS werd begin september in aanwezigheid van wethouder Frans Bastiaans en talrijke sympathisanten geopend. De toelichting op onze plannen, de uitleg en interviews met buurtbewoners over vroegere tijden, de presentatie van de prachtige maquettes van de historische toestand van het stationsgebouw met als slotakkoord de visualisatie van de nieuwe toestand in een gigantische maquette van de stad, droegen verder bij aan brede ondersteuning van de BhS visie.

Aldoende gaven meer dan 800 personen hun adhesie en werd ons verzoek om het plan nader te onderzoeken afgelopen najaar meermaals met de verantwoordelijke wethouders Bastiaans en Aarts en ambtelijke staf van de gemeente op haar haalbaarheid besproken. 

Dit alles was slechts mogelijk dankzij jullie steun. Daarvoor zijn wij jullie bijzonder erkentelijk. 

Stand van zaken 

Terwijl we de afgelopen maanden in het souterrain van Centre Ceramique nog tweemaal onze visie aan buurtbewoners en leden van Topos uiteen hebben gezet, werd Prorail in haar hoedanigheid als Beheerder van de spooremplacementen de gemeente formeel verzocht In de komende maanden onze plannen in een zogenaamde “quick scan” onder de loupe te nemen. Het is nu wachten op de uitkomst van deze quick scan. 

Na onze laatste presentatie in Centre Ceramique voor Topos, hebben wij besloten de BhS expositie in Centre Ceramique nu te ontmantelen en zijn ook tegelijkertijd gesprekken gestart om deze naar een nieuwe prominente plek te verplaatsen – het station zelf zou een ideale ruimte zijn – om deze met vrijwillige begeleiding vertegenwoordigers uit omringende buurten te prolongeren en de boodschap ook verder regionaal en landelijk te verspreiden. Maar dat is de toekomst…

Voor ons omarmt BhS een lange termijn visie die we elk jaar weer wat dichterbij zien komen van een duurzame provinciehoofstad waarin oude breuken uit het verleden geheeld worden. Wij wensen jullie allen een gezond en gelukkig nieuwjaar toe waarin we in 2023 weer een stapje zetten richting BhS.

Jo Coenen en Luc Soete