Tentoonstelling

In de afgelopen jaren ontwikkelden het stedenbouwkundig economisch geschoold duo Coenen – Soete op eigen initiatief hun visie Boven het Spoor als antwoord op de uiteenlopende vraagstukken die al jaren spelen over de se stations- en spoorzone. 

Van september tot de jaarwisseling werd de gevisualiseerde visie in Centre Céramique ten toon gesteld en met hun presentaties begeleid. De expositie had een positieve uitwerking, kreeg veel publieke bijval en werd druk bezocht.

Het aldus gelanceerde burgerinitiatief heeft inmiddels ondersteuning gevonden bij de omliggende buurten en betrokkenen. De initiatiefnemers zijn verheugd te kunnen melden dat het bestuur van de Koepelkerk zich bereid gevonden heeft de tentoonstelling vanaf medio februari verder in het oksaal te kunnen tonen en voor een breed publiek open te stellen. 

Geïnteresseerden zullen op gezette tijden de expositie kunnen bezoeken en periodieke voordrachten op het erboven gelegen balkon worden in de media aangekondigd.